Organizacja Terytorialna Ruchu Bonapartystów, Decyzja z 17 lutego 2015 roku.

RUCH BONAPARTYSTÓW

WSZYSTKO DLA LUDU I PRZEZ LUD

« Dla Honoru Francji i w świętym interesie Ludzkości »
(Napoleon Wielki, 17 Ventôse roku VIII – Sobota 8 marca 1800)

Decyzja z 17 lutego 2015 roku.

Preambuła

W związku z atakami terrorystycznymi, które miały miejsce w Kopenhadze (Dania), a także w wyniku ataków terrorystycznych w Paryżu i Montrouge oraz śmierci członków personelu naszych Sił Powietrznych w Albacete w Hiszpanii, Ruch Bonapartystów składa hołd ofiarom ataków oraz kondolencje ich rodzinom. Jako ruch francuski, europejski i ogólnoświatowy, pragniemy wyrazić nasze poparcie dla personelu wojskowego, ratowniczego i funkcjonariuszy policji, jak również dla ich rodzin, a także wszystkich ofiar wojny i terroryzmu.

ARTYKUŁ I

W ramach organizacji terytorialnej naszej organizacji i z okazji 215 rocznicy wydania prawa 28 pluviôse roku VIII Republiki, powierzamy w szczególności naszym szefom sekcji, jako reprezentantom Ruchu Bonapartystów w departamentach (lub odpowiadających im regionach administracyjnych), zadanie promocji naszego wysiłku na rzecz Chabru Francji, a także na rzecz innych instytucji, stowarzyszeń i służb zajmujących się udzielaniem pomocy i wsparcia naszym weteranom wojennym, ofiarom wojny i terroryzmu oraz ich rodzinom, jak również członkom rodzin żołnierzy, ratowników i funkcjonariuszy policji, którzy polegli bądź odnieśli poważne rany w czasie pełnienia służby.

ARTYKUŁ II

Prosimy również naszych szefów sekcji oraz ich zespoły, a także przedstawicieli we władzach samorządowych, aby promowali naszą walkę:
2/ o to, by wszyscy mieli dostęp do Sprawiedliwości, wiedzy i zrozumienia Prawa;
3/ o dostęp dla wszystkich do prawdziwej edukacji zgodnej z zasadami i wartościami wyrażonymi w prawie z 10 maja 1806 roku;
4/ o ludzi bezdomnych, ubogich, żyjących w trudnych warunkach bądź niepełnosprawnych;
5/ o wsparcie dla rolników i hodowców pszczół;
6/ o zachowanie i ochronę narodowego i światowego dziedzictwa;
7/ o upowszechnianie wiedzy na temat dzieł naszych czterech cesarzy oraz w obronie ich pamięci;
8/ o zgodę, pojednanie i patriotyczną odnowę społeczeństwa.

ARTYKUŁ III

Kategorycznie zabrania się szefom naszego Ruchu, jakiekolwiek byłyby ich obowiązki oraz zakres odpowiedzialności, publikowania lub udostępniania przy użyciu środków komunikacji należących do Ruchu Bonapartystów, komentarzy, artykułów lub pozycji pochodzących od osób bądź organizacji, które nie są formalnie z nami powiązane. Autorzy publikacji, które nie zostały wyemitowane bezpośrednio przez naszą organizację, powinni być wymienieni z nazwiska, chyba, że publikacja uzyskała wcześniejszą autoryzację Prezesa.

ARTYKUŁ IV

Zbiór dokumentów oraz publikacji dostępny na naszej stronie internetowej jest oddany do użytku naszym działaczom i zwolennikom. Będzie on stopniowo poszerzany i reorganizowany w celu ułatwienia korzystania z niego.

ARTYKUŁ V

Niniejsze postanowienie będzie opublikowana w każdym z języków używanych w naszym Ruchu, począwszy od języków obowiązujących, a mianowicie: francuskiego, hiszpańskiego, arabskiego i angielskiego.

ARTYKUŁ VI

Nasi sekretarze krajowi są zobowiązani, każdy we własnym zakresie, do wykonywania postanowień tego postanowienia.

Paul-Napoleon Calland
Prezes Ruchu Bonapartystów.

Publié dans Agriculture, éducation, Commonwealth, cultes, culture, décision présidentielle, défense et sécurité, Europe, FRANCOPHONIE ET UNION LATINE, idées napoléoniennes, IN MEMORIAM, industrie, institutions, Intérieur, justice, patrimoine, patrimoine, Projet ULM, Références - Sources, Santé et Affaires sociales, Travaux publics, Urbanisme, Urbanisme, travaux publics, patrimoine et culture | Tagué , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Laisser un commentaire

2017/04

SUPPORT FOR DISASTER VICTIMS,

Decision 2nd of June 2016.

2017/03

2017/04/16 – 16/04/1917

Обласні оргвнізації Бонапартиського Руху. Рішення,

17-го лютого 2015 року

2017/04/20 : Paris, Alexandrie, Tanta, Saint-Pétersbourg

For a True Reform of Justice (ENGLAND & CYMRU/WALES)

Évangile et Révélations – Le Mémorial de Sainte-Hélène

Publié dans défense et sécurité, FRANCOPHONIE ET UNION LATINE, idées napoléoniennes, Intérieur, justice, MEMORIAL DE SAINTE-HELENE, Références - Sources, RESUME/MOIS, Santé et Affaires sociales, Travaux publics, Urbanisme, Urbanisme, travaux publics, patrimoine et culture | Tagué , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Laisser un commentaire

2017/05/08

MOUVEMENT BONAPARTISTE

TOUT POUR ET PAR LE PEUPLE
« Pour l’Honneur de la France, pour les intérêts sacrés de l’Humanité »
(Napoléon le Grand, 17 ventôse an VIII – samedi 8 mars 1800)
♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔

« Messieurs,
Nous avons déjà écrit à vos prédécesseurs concernant l’œuvre nationale du Bleuet de France, qui permet de récolter des fonds pour secourir nos anciens combattants, veuves de guerre, pupilles de la nation, victimes de guerre et de terrorisme, familles de militaires ou de policiers tués en service ».

08 /05/ 2017

08 /05/ 2018

♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔

« Señores,
Hemos escrito anteriormente a sus predecesores sobre la labor nacional del Aciano de Francia, que recauda fondos para ayudar a nuestros veteranos, viudas de guerra, víctimas de la guerra y el terrorismo y las familias del personal de la policía o militares acaecidos en el cumplimiento de su deber ».

08 /05/ 2017

08 /05/ 2018

♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔

« Sirs,
We have previously written to your predecessors concerning the national work of the Cornflower of France, which collects funds to aid our veterans, war widows, wards of the nation, victims of war and terrorism and the families of military or of police personnel killed in the line of duty ».

08 /05/ 2017

08 /05/ 2018

♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔

« Szanowni Państwo,
Pisaliśmy do Państwa poprzedników w sprawie narodowego przedsięwzięcia Chabru Francji, zbierającego fundusze przeznaczane na pomoc dla naszych weteranów, wdów wojennych, ofiar wojny i rodzin policjantów i żołnierzy poległych na służbie ».

08 /05/ 2017

08 /05/ 2018

♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔

BleuetFrance

BleuetFranceAigleMB_Francophonie

Publié dans défense et sécurité, FRANCOPHONIE ET UNION LATINE, Santé et Affaires sociales | Tagué , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 commentaires

NAPOLEO MAGNO – IN MEMORIAM MMVII

MOUVEMENT BONAPARTISTE

TOUT POUR ET PAR LE PEUPLE
« Pour l’Honneur de la France, pour les intérêts sacrés de l’Humanité »
(Napoléon le Grand, 17 ventôse an VIII – samedi 8 mars 1800)

♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔

Francophones, suivez le lien :
NAPOLEON LE GRAND – IN MEMORIAM

♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔

Italiani, seguite il link :
NAPOLEONE IL GRANDE – IN MEMORIAM

♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔

Hispanophones, siga el enlace :
NAPOLEÓN EL GRANDE – IN MEMORIAM

♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔

English speakers, follow the link –
NAPOLEON THE GREAT – IN MEMORIAM

♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔

Publié dans idées napoléoniennes, IN MEMORIAM, Références - Sources | Tagué , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 commentaire

NAPOLÉON LE GRAND – IN MEMORIAM MMXVII

MOUVEMENT BONAPARTISTE

TOUT POUR ET PAR LE PEUPLE
« Pour l’Honneur de la France, pour les intérêts sacrés de l’Humanité »
(Napoléon le Grand, 17 ventôse an VIII – samedi 8 mars 1800)
♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔

Le 5 mai 1821, à 17h49, Napoléon le Grand est mort à Longwood, Sainte-Hélène. Depuis, le 5 mai est l’occasion d’honorer sa mémoire et tous ceux, civils et militaires, qui ont œuvré sous sa direction ou travaillé pour lui en suivant son exemple.

Afin de permettre à plus de monde de participer à cet événement, il a été renouvelé pour le 15 décembre, anniversaire du retour des Cendres de l’Empereur en 1840.

Pour ceux qui pourront assister/participer aux cérémonies du 5 mai cette année, n’hésitez pas à en parler autour de vous… notamment auprès de ceux qui voudraient y assister.

Pour ceux qui ne pourront y être, ce message s’adresse particulièrement à vous :

– Grâce à internet, il vous est possible, sur Facebook et ailleurs, d’ajouter une photo de profil ou de couverture qui symbolise à vos yeux ce que l’Empereur représente pour vous.

FACEBOOK :

2017

2018

– Et bien sûr, vous pouvez aussi inviter des proches pour un repas de souvenir en famille et/ou entre amis.

♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔

JE DÉSIRE QUE MES CENDRES REPOSENT SUR LES BORDS DE LA SEINE, AU MILIEU DE CE PEUPLE FRANÇAIS QUE J’AI TANT AIMÉ

Testament de l’Empereur Napoléon le Grand, I, 2°

♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔

Publié dans IN MEMORIAM, Références - Sources | Tagué , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Laisser un commentaire

NAPOLEONE IL GRANDE – IN MEMORIAM MMXVII

MOVIMENTO BONAPARTISTA

TUTTO PER E DAL POPOLO
« Per l’onore della Francia, per i sacri interessi dell’umanità »
(Napoleone il Grande, 17 Ventoso Anno VIII – Sabato 8 Marzo 1800)
♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔


Alle 17:49 del 5 Maggio 1821, Napoleone il Grande morì alla Longwood House, sull’Isola di Sant’Elena. Da quel giorno, il 5 Maggio è stato un giorno per onorare la sua memoria e quella di tutti i cittadini e i soldati che hanno lavorato per lui, sia sotto il suo comando, sia seguendo il suo esempio.

Allo scopo di pemettere a più persone di partecipare all’evento, è stato ripristinato il 15 Dicembre, anniversario del « Ritorno delle ceneri dell’Imperatore » nel 1840.

Per coloro che saranno presenti/ parteciperanno alle cerimonie del 5 Maggio di quest’anno, non dimenticare di dirlo alle persone vicino a te… specialmente quelle a cui piacerebbe essere coinvolte.

Per coloro che non riusciranno a essere presenti, questo evento Facebook è particolarmente adatto a te :

FACEBOOK

2017

2018

– Grazie a internet, puoi (su Facebook e altrove) aggiungere un’immagine di profilo/di copertina che simpoleggi ciò che l’Imperatore ha significato per te.

– Puoi anche invitare un amico per un pasto tra famiglie e/o amici per onorare l’evento.

♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔

DESIDERO CHE LE MIE CENERI RIPOSINO SULLE RIVE DELLA SENNA, IN MEZZO AL POPOLO FRANCESE CHE HO TANTO AMATO

Ultime Volontà e Testamento dell’Imperatore Napoleone il Grande, I, 2°

Publié dans idées napoléoniennes, IN MEMORIAM, Références - Sources | Tagué , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Laisser un commentaire

NAPOLEÓN EL GRANDE – IN MEMORIAM MMXVII

MOVIMIENTO BONAPARTISTA

TODO PARA Y POR EL PUEBLO
« Por el Honor de Francia, por los sagrados intereses de la humanidad »
(Napoleón el Grande, 17 Ventôse VIII – Sábado, 08 de marzo 1800)
♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔

El 5 de mayo de 1821, a las 17h49, Napoleón el Grande murió en Longwood, Santa Helena. Desde entonces, el 5 de mayo es la ocasión de honrar su memoria y a todos aquellos, civiles y militares, que han obrado bajo su dirección o trabajado para él siguiendo su ejemplo.

Con el fin de permitir a más gente participar en este evento, ha sido renovado para el 15 de diciembre, aniversario del regreso de las Cenizas del Emperador en 1840.

Para los que puedan asistir/participar a las ceremonias del 5 de mayo de este año, no duden en hablar de ellas a su alrededor… en especial con quienes quisieran asistir.

Para los que no puedan estar, este mensaje se dirige particularmente a ustedes:

– Gracias a internet, les es posible, en Facebook y demás, añadir una foto de perfil o de portada que simbolice a su parecer lo que el Emperador representa para ustedes.

FACEBOOK

2017

2018

– Y por supuesto, pueden también invitar allegados para una comida de recuerdo en familia y/o entre amigos.

♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔

DESEO QUE MIS CENIZAS REPOSEN A ORILLAS DEL SENA, EN MEDIO DE ESE PUEBLO FRANCES QUE TANTO HE AMADO

Testamento del Emperador Napoleón el Grande, I,2

 

Publié dans IN MEMORIAM, Références - Sources | Tagué , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Laisser un commentaire